?

Log in

No account? Create an account
ChipUni en Esperanto [entries|archive|friends|userinfo]
chipuni_eo

[ website | La paĝaro de Chipuni ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Saluton! [aŭg. 9-a, 2004|07:41 pm]
chipuni_eo
[Nuna muziko |Tori Amos - Hey Jupiter (the Dakota Version)]

Ĉi tiu taglibro estas mia Esperanta-taglibro, mia loko de praktiki. Kun praktiko, mi parolos pli bone.

Se vi ne konas min, legu mia taglibron anglan.

Ĝis!
Ligilo14 komentoj|Afiŝu novan komenton

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | later ]