?

Log in

No account? Create an account
ChipUni en Esperanto [entries|archive|friends|userinfo]
chipuni_eo

[ website | La paĝaro de Chipuni ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Esperanton kaj Linukson [aŭg. 9-a, 2004|09:44 pm]
chipuni_eo
[Nuna muziko |Tori Amos - Hey Jupiter (the Dakota Version)]

Saluton!

La historioj de Esperanto kaj Linukso estas simila.

Antaŭ Esperanto estis Volapük. Volapük havis komitaton kiu direktis la lengvon. Ili desegnis lingvon precisan kaj utilan, sed ĝi ŝanĝiĝis nur per komitato.

Antaŭ Linukso estis BSD. BSD havis komitaton kiu direktis la sistemon. Ili desegnis sistemon precisan kaj utilan, sed ĝi ŝanĝiĝis nur per komitato.

Esperanto ne estis tiel precisa kiel Volapük. Ĝi estis pli simpla sed utila. Ĝia komitato ne direktis la lengvon; ili priskribis ĝin. Ĝi ŝanĝis kun la homoj ke parolis ĝin. Ĉar ĝi ŝanĝis pli rapide kun bezonoj de homoj, ĝi kreskis.

Komence, Linukso ne estis tiel bonprogramita kiel BSD. Ĝu estis pli simpla sed utila. Ĝia komitato ne direktis la sistemon; ili priskribis ĝin. Ĝi ŝanĝis kun la homoj ke uzis ĝin. Ĉar ĝi ŝanĝis pli rapide kun bezonoj de homoj, ĝi kreskis.

Lingvon kaj sistemon operatoran dependas de facileja ŝanĝoj kaj nombro da uzanoj. Esperanto kaj Linukso havas la unuo. Mi esperas ke ili havos la duo.

Kion vi pensas? Fartu bone.
Ligilo

Comments:
[User Picture]From: kinkyturtle
2004-08-09 11:20 pm (UTC)

Eraroj

"Volapük havis komitaton ke direktis la lengvon."

Pli bona:
Volapük havis komitaton kiu direktis la lingvon.


"sed ĝi ŝanĵis nur per komitato."

Pli bona:
sed ĝi ŝanĝiĝis nur per komitato.


"tiel bonprogramada kiel BSD"

Pli bona:
tiel bonprogramita kiel BSD


"Lingvon kaj sistemon operatoran dependan de facileja ŝanĝoj kaj nombro da uzanoj."
Umm... this sentence is confusing. Where's the verb?
(Replies frozen) (Thread)
[User Picture]From: chipuni_eo
2004-08-10 06:30 am (UTC)

Re: Eraroj

Dankon! Dankon!

Ĝi estis mi unua larga skribado.
(Replies frozen) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: argilo
2004-08-10 06:31 am (UTC)

Re: Eraroj

Verŝajne li celis skribi ion ĉi tian:

"Kaj lingvo kaj operaciumo dependas de ŝanĝebleco kaj sufiĉa nombro da uzantoj."
(Replies frozen) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: hipacia_escher
2004-08-10 05:37 am (UTC)

Saluton!

Ankaux mi lernantas Esperanton - kaj ankaux mi ankoraux multe eraras... sed ni tuje lernos!
Vi faris interesa analogio, mi neniam pensis pri tio. ;)
[]'s
(Replies frozen) (Thread)
[User Picture]From: chipuni_eo
2004-08-10 07:06 am (UTC)

Re: Saluton!

Dankon!

Mi esperas ke vi goĵas mian taglibron.
(Replies frozen) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: kinkyturtle
2004-08-10 06:01 pm (UTC)

Re: Saluton!

"Goĝas"?

Verŝajne vi intencas "ke vi ĝuas mian taglibron".
ĝoji = to rejoice
ĝui = to enjoy
goĵi = ...nothin' :}
(Replies frozen) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: chipuni
2004-08-10 06:08 pm (UTC)

Re: Saluton!

That's what I get for not checking my dictionary...

You're right, Kinky. Thanks!
(Replies frozen) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: kinkyturtle
2004-08-10 06:22 pm (UTC)

Ack, meta-erratum

s/Goĝas/Goĵas/
(Replies frozen) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: amuzulo
2004-08-10 07:38 am (UTC)

artikolo: Free Software is about Freedom, Not Software

Vi verŝajne ankaŭ multe interesiĝus pri ĉi tiu artikolo pri Esperanto kaj programaro: Free Software is about Freedom, Not Software.
(Replies frozen) (Thread)
From: (Anonymous)
2006-09-22 04:37 pm (UTC)

esperanto/linukso/via blogo..

Ankaŭ via blogo similas linukson kaj esperanton.. Vi blogas, lingve eraretas,iu proponas korekton de la teksto.. Tiele antaŭiras la blogo, pluvivas, ĉar vi entajpas, rajtigas vin erari.
Esperanto Linukso blogo.. Kaj ankaŭ vivo. Eraroj, misoj, korektoj iompostiomaj.. Se iu komitato devus decidi pri eko de'l vivo surtera.. Tiu ja ne estus.

verdasteloĉenticapunktocom verdulopunktonewpunktofr
(Replies frozen) (Thread)