?

Log in

No account? Create an account
ChipUni en Esperanto [entries|archive|friends|userinfo]
chipuni_eo

[ website | La paĝaro de Chipuni ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Kion bonan tagon! [sep. 11-a, 2004|11:17 pm]
chipuni_eo
[Nuna muziko |Strength in Numbers - Texas Red]

Mi devas skribi plej en Esperanto...

Ĉi tiu tago havis du partojn: la Further Confusion konjunton, kaj Sanfransiskon.

En la anglan, "Further Confusion" signifas "Plu Konfuzo"... sed ĝi havas vortludo kun "Fur" (molhara). Ĝi estas konvencio por ĝuantoj de antropomorfismo en bildlibroj (comic books), filmoj, ktp. Antaŭ sep jaroj, mi kreis ĝin. Nun 1600 homoj venos ĉiu jaro.

En ĉi tiu jaro, mi ne havas potencan oficon. (Dankon al Dio!) Sed mi iras ĉiu monaton al renkontoj.

Dum la renkonto, mi interparolis kun amikon. La temo de inteligenteco ekestis. Mi diris, ke mi "inteligenteca kvociento" estas nur 131. Ĉi tio mirigis lin. Mi ne scias kial; mi ne estas natura genio, sed mi leĝas senhalte, kaj mi uzas kio, tio mi leĝas.

Antaŭ la renkonto, mi iris al Sanfransisko, al "Stacie's Books", un granda librovendejo kun multaj da teknikaj libroj. Mi aĉetis tri librojn: unu de filosofio, unu de tradukto, kaj unu de matematiko. Grandcostete!

Fine, mi iris al Irvine Strato, ĉirkaŭ la Oraporda Parko. Mi manĝis en Mediteranea restoracio, marŝis per la strato, kaj trovis la cafejo "Evolution".

Kion bonan tagon!

Ĝis!
Ligilo