chipuni_eo (chipuni_eo) wrote,
chipuni_eo
chipuni_eo

  • Music:

Plia rakonton...

Mi vidas aŭton kun du glumarkoj: la Esperanta standaro kaj "Free Tibet". Mi parolas kun proprulo de aŭto.

- Pardonu. Ĉu via glumarko signifas "LiberA Tibeto" aŭ "LiberU Tibeto"?
- Nenio. Signifas "Tibeto senpaga!"
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author