?

Log in

No account? Create an account
ChipUni en Esperanto [entries|archive|friends|userinfo]
chipuni_eo

[ website | La paĝaro de Chipuni ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

La Usona Prezidanta Elekta Sistemo [aŭg. 17-a, 2004|10:56 pm]
chipuni_eo
[Nuna muziko |Porcupine Tree - The Sound Of Muzak]

Saluton! Mi skribis ĉi tiun artikolon por la Vikipedio. Antaŭ mi sendos ĝin, ĉu vi povas ekzameni por eraroj?

La Usona Prezidanta Elekta Sistemo

Usono havas nekutiman manieron elekti Prezidenton.

Usono havas du parlamentajn ĉambrojn: la Domon de Reprezentantoj kaj la Senaton. Por la Domo de Reprezentantoj, ĉiu ŝtato ricevas deputitojn proporcie al sia loĝantaro. Por la Senato, ĉiu ŝtato ricevas du deputitojn.

Ĉiu ŝtato ricevas tiom da elektaj voĉdonatoj kiom ĝi havas deputitojn. (Partianoj elektas elektajn voĉdonantojn. Ili ne povas esti deputitoj en la Domo aŭ Senato.) Ĉiu ŝtato (krom Majno kaj Nebrasko) donas ĉiujn elektajn voĉojn al la partio kiu gajnas plej multajn individuajn voĉojn. Tiuj elektaj voĉoj decidas la Prezidenton.

Tiu sistemo havas nekutimajn trajtojn:

1. Homoj de malpli enloĝataj ŝtatoj pli influas kiu estos Prezidento ol homoj de pli enloĝataj ŝtatoj.

2. Kiu gajnas laŭ individuaj voĉoj, tiu povas malgajni laŭ elektaj voĉoj. Tio ĉi okazis en 1876 kaj 2000.

3. Elekta voĉdono povas voĉdonanto malsimile ol sia ŝtato. Kvankam tio neniam ŝanĝis la rezulton, pluraj el ili voĉdonis kontraŭ sia partio.


Dankon!
Ligilo