?

Log in

No account? Create an account
ChipUni en Esperanto [entries|archive|friends|userinfo]
chipuni_eo

[ website | La paĝaro de Chipuni ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Bonaj ligiloj... [aŭg. 10-a, 2004|08:57 pm]
chipuni_eo
[Nuna muziko |Mike Oldfield - Amarok]

Nativization processes in L1 Esperanto

The Esperanto Book

Bedaŭrinde, la duo estas en la angla lingvo.

Fartu bone!
Ligilo

Comments:
[User Picture]From: kunar
2004-08-11 10:06 am (UTC)

aliaj legindaj fontoj

La studo pri Esperanto-denaskuloj estas sufiĉe kritikinda. Mi jam kontaktis la aŭtoron, kiu unue esprimis sian bonvolon ekscii pri eraroj, sed post mia dua mesaĝo li ne plu reagis. Antaŭ kelkaj monatoj okazis diskuto de la studo en linguaphiles; nepre legu ĝin por kompreni pli bone, kie troviĝas la gravaj eraroj.

Se vi serĉas ion pli longan pri Esperanto, pensu pri kelkaj artikoloj de Claude Piron. Eble iom simila al la verko de Don Harlow estas la libro "Esperanto - A language for the global village de Sylvan Zaft. (Ekzistas eble iom pli plaĉaspekta dua versio en la reto ĉe la TTT-ejo de Esperanto-Asocio de Irlando.)
(Replies frozen) (Thread)
[User Picture]From: chipuni
2004-08-11 11:08 am (UTC)

Re: aliaj legindaj fontoj

Dankon pro via komento, kaj pro viaj ligiloj! Mi legos ilin. (Mi interesas plej la libron de Sylvan Zaft.)
(Replies frozen) (Parent) (Thread)